Haşerelerle Mücadele Hangi Koşullarda Yapılmaktadır?

Günümüzde haşerelerle mücadele etkili ilaçlar ve modern cihazlarla, uzman veteriner hekimler ve Kıdemli Ziraat mühendisleri tarafından Fumigasyon operatörleri ve ilaçlama personelleri tarafından haşere ve kemirgen türlerinin çeşitlerine göre belirlenen ilaçlarla yapılmaktadır. Yapılan tüm uygulamaların sürecine baktığımızda başarı oranının %90 civarında olduğu söylenebilir. Teknoloji ve yeni buluşlar olduğu sürece bu yenilikler de devam edecektir.

Haşere Bilinci Ülkemizde Ne Zaman Oluşmuştur?

Haşere bilinci ülkemizde 19.yy’ın sonlarında 20. yy’ın başlarında gelişme kaydetmiştir. Dünya tarihinde haşere ve kemirgen türleri ile mücadele çok eski tarihlere dayanmakladır. İnsanoğlunun avcılıktan henüz yerleşik hayata geçtiği yıllarda ilk ekilen ürünlerin mısır ve buğday tarlaları olduğu bilinmektedir. İlk zamanlarda tohumculuk kavramının yeni yeni baş gösterdiği yıllarda, tarla haşerelerinin ve uçan kuş sürülerinin eşilen ve toprağa atılan tohumları istila etmesi üzerine başlayan savaş günümüze kadar süregelmiştir. İlk olarak profesyonel ilaçlama 800’lü yıllarda Uzakdoğu’da civa ve bitki kökleri karışımı ile elde edilmiş ve kısmen de olsa başarı elde edilmiştir. Haşere ilaçlama firmaları istanbul bölgesinde hizmet verirler ana merkezleri burasıdır.

Türkiye’de ilaçlama sektörü Cumhuriyet öncesi ve cumhuriyet sonrası diye ikiye ayrılmaktadır.  Osmanlı kültürü olan hamamların lağım fareleri ile dolup taştığı dönemlerde fareler için mucizevi ilaçlar geliştirilmiştir. Bu bitkisel kürler Cumhuriyet döneminden sonra sanayini gelişmesi ile giderek daha büyük bir bütünlük sağlamıştır. Günümüzde teknoloji ve laboratuvarların ilerleme kaydetmesi, zararlı canlı türlerinin biyolojik olarak incelenmeleri artık günümüzde kolayca kontrol altına alınmalarını da kolaylaştırmışlardır. Üretilen modern cihazlar sayesinde insan gücüne gerek kalmadan tüm zararlı canlılar kontrol altına olabilmektedir.

Haşerelerin Doğal Yaşamlarından Kopma Nedeni!

İnsanların köy, kasaba ve şehircilik hayatına entegre olmaları ile başlayan haşere ve kemirgen istilası, aslında kendi içinde bir bütünlük arz etmektedir. Haşere ve kemirgen çeşitlerinin insan hayatına yakınlıkları bir rastlantı ya da bir tesadüf değildir. Ağaçları, ormanlık alanları, dağ ve tepelerin üstünde taş üstüne taş bırakmayan insanlar, tüm doğada yaşayan canlı türlerinin zincirlerinden birer halka koparmışlardır. Kendi doğal ortamları yakılan yıkılan pek çok canlı türü başta besin kaynağı olmak üzere barınabilecekleri alanlardan da mahrum olunca doğrudan insanların yaşam sahalarında yer edinmeye başladırlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir